22-06-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Bemærkninger til dagsordenen#2 - Meddelelser#3 - Indføjelse af borgerrådgiverfunktion i styrelsesvedtægten#4 - Delegation af ansættelseskompetencen#5 - Regulering af honorar for formanden og medlemmerne i Beboerklagenævnet#6 - Godkendelse af Seniorrådets vedtægter#7 - Ansøgning om låneoptagelse med garanti, Lejerbo afd. 1064-0 Fuglereden Beboerhus#8 - Anvendelse af effektiviseringspuljen - øget erhvervs-, uddannelses- og boligudvikling#9 - Beslutning om et projekt i Føllenslev lokalområde i 'Få det Fikset'#10 - Beslutning om to projekter i St. Fuglede lokalområde i 'Få det Fikset'#11 - Beslutning om tre projekter i Røsnæs lokalområde i 'Få det Fikset'#12 - Beslutning om projekt 3 i Høng Lokalområde i Få det Fikset#13 - Beslutning om projekt 4 i Høng Lokalområde i Få det Fikset#14 - Beslutning om anlægsbevilling til etablering af en ny stamvej til erhvervsområdet sydøst for Hovvejen - Etape 1#15 - Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse mellem Ubby og Rute 22#16 - Proces for indkøb af nye færger - projektoplæg og budgetoverslag#17 - Beslutning om overordnet tilkendegivelse af vilje til ekspropriation til ny Kildeplads til Kalundborg Vandforsyning A/S#18 - Beslutning om kommunal indsamling af husholdningslignende affald fra virksomheder#19 - Beslutning om endelig vedtagelse af Tillæg nr 1 til Kommuneplan 2021-2032 og Lokalplan nr 579 for et butiksområde på Kirkevangen i Gørlev samt beslutning om etablering af privat fællesvej#20 - Beslutning om forslag til tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 samt Forslag til lokalplan nr. 583 for solcelleanlæg ved Egemarke Gods, Havnsø#21 - Beslutning om forslag til tillæg nr. 4. til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for Skovrejsning m.v. ved Sæby#22 - Beslutning om høringssvar til vandområdeplanerne for 2021-2027 (VP3)#23 - Beslutning om servicemål for byggesagsbehandling 2022#24 - Beslutning om endelig vedtagelse af Infrastrukturplan for Kalundborg by#25 - Orientering om Kirke Helsinge Skole i tilsyn hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet#26 - Godkendelse af vision og kravspecifikation for demenslandsbyen "Rørmosen"

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 22. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 224
De sidste 24 timer: 3
De sidste 7 dage: 10
Den seneste måned: 30
Det seneste år: 224
There is no video in the channel yet. There is no video yet.