01-12-21 – Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Indkaldelse af stedfortræder til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde#2 - Indkaldelse af stedfortræder til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde#3 - Bemærkninger til dagsordenen#4 - Meddelelse om valg af medlemmer til Kommunalbestyrelsen#5 - Meddelelse om anmeldte valggrupper#6 - Valg af borgmester#7 - Valg af første og anden viceborgmester#8 - Økonomiudvalg#9 - Børn- og Familieudvalg#10 - Kultur- og Fritidsudvalg#11 - Socialudvalg#12 - Teknik- og Miljøudvalg#13 - Ældre- og Sundhedsudvalg#14 - Integrationsudvalget#15 - Folkeoplysningsudvalget#16 - Landdistriktsudvalg#17 - Ø-udvalg#18 - Børn- og Unge-udvalg#19 - Styregruppe udvikling af midtbyen#20 - Styregruppe Bynær Havnepark#21 - Bevillingsnævn#22 - Valgbestyrelse kommunale valg#23 - Valgbestyrelse - Folketingsvalg, EU-valg, Folkeafstemninger#24 - Kommunalpolitisk Topmøde, valg af delegerede#25 - KL's repræsentantskab, stedfortræder for borgmesteren#26 - Den Fælleskommunale Beredskabskommission#27 - Kalundborg Havn#28 - Kredsråd vedrørende politiets virksomhed, stedfortræder for borgmesteren#29 - Kalundborgegnens Erhvervsråd#30 - ARGO I/S#31 - Kalundborg Forsyning A/S#32 - Høng Varmeværk a.m.b.a.#33 - Snertinge, Særslev, Føllenslev energiselskab A.m.b.a.#34 - Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.#35 - Andel A.m.b.a.#36 - Kalundborg Gymnasium og HF#37 - Høng Gymnasium og HF#38 - FGU Nordvestsjælland#39 - Destination Sjælland A/S#40 - Museum Vestsjælland#41 - Kulturgruppen - Kulturregion Midt- og Vestsjælland#42 - Beboerklagenævnet#43 - Huslejenævnet for Kalundborg og Odsherred#44 - Hegnsyn#45 - Grundlisteudvalg#46 - Fredningsnævn#47 - Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd#48 - Ekspropriationskommission, statslige ekspropriationer vedrørende fast ejendom#49 - Taksationskommission, statslige ekspropriationer vedrørende fast ejendom#50 - Taksationskommission, vejloven#51 - Overtaksationskommission, vejloven#52 - LAG Midt-Nordvestsjælland#53 - Fonden Naturpark Åmosen#54 - TV Øst#55 - Distriktsudvalg for Hjemmeværnet#56 - Infrastrukturgruppen#57 - Fishing Zealand#58 - Skatteankenævn#59 - Vurderingsankenævn#60 - Formidlingscenter Fugledegård#61 - Boligselskabet Lejerbo Kalundborg#62 - Bemyndigelse til underskrift#63 - Tid og sted for Kommunalbestyrelsens møder

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 01. december 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 87
De sidste 24 timer: 3
De sidste 7 dage: 45
Den seneste måned: 87
Det seneste år: 87
There is no video in the channel yet. There is no video yet.