24-06-21 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Bemærkninger til dagsordenen#2 - Meddelelser#3 - Godkendelse af Regnskab 2020 og forelæggelse af Revisionsberetninger nr. 20 og 21.#4 - Tillægsbevilling - Midlertidig rengøringsaftale#5 - Ansøgninger Effektiviseringspulje#6 - Etablering af en whistleblowerordning#7 - Beslutning om nyt medlem og stedfortrædere til Handicaprådet#8 - Beslutning om et projekt i Høng lokalområde i 'Få det Fikset' puljen#9 - Beslutning om et projekt i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset' - puljen#10 - Beslutning om anlægsbevilling til inventar og øvrige udgifter ved opførelse af kommunale servicearealer i Hyldens Kvarter#11 - Beslutning om anlægsbevilling til registrering af natur#12 - Beslutning om at godkende forslag til Kommuneplan 2021-2032#13 - Beslutning om godkendelse af kompetenceoverdragelse til ARGO af behandling af organisk affald (KOD) samt drift af kommunens genbrugspladser#14 - Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 578 for boligområde på Herredstoften#15 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for forureningssag Lykkebakken 18#16 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme fremrykning fra 2021#17 - Beslutning om engagement i DK2020 - klimaplaner i hele Danmark#18 - Beslutning om indvindingstilladelse til overfladevand fra Tissø#19 - Orientering om CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2020#20 - Forslag fra Dansk Folkeparti om omlægning af vejsyn i forbindelse med aflevering af vejprojekter#21 - Forslag fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Demokratisk Fællesliste om indsats for forøgelse af serviceramme

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 24. Juni 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 172
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 20
There is no video in the channel yet. There is no video yet.