16-12-20 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Bemærkninger til dagsordenen#2 - Meddelelser#3 - Godkendelse af Abdullahi Gutales orlov fra kommunalbestyrelsen på grund af ferie#4 - Beslutning og nedsættelse af politisk styregruppe og orientering om organisering af projekt "Udvikling af midtbyen"#5 - Vejledning om vederlag, fravær og stedfortræderindkaldelse i forbindelse med fravær#6 - Vejledning - forebyggelse og håndtering af krænkelser i Kommunalbestyrelsen#7 - Ansøgning om godkendelse af skema A ved renovering, kapitaltilførsel og garanti - Boligselskabet Alliken, afd. 7001, Klostervænget#8 - Beslutning - Projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få det Fikset' - puljen#9 - Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021 for Kalundborg Kommune#10 - Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2020#11 - Beslutning - Anlægsbevilling til DM i Skills 2022#12 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for etablering af vejforbindelse mellem Asnæsvej og Engvejskvarteret#13 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2019#14 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder i landområder 2019#15 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Røsnæs Rundt#16 - Beslutning om at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for større solcelleanlæg i det åbne land#17 - Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen, Kalundborg#18 - Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 575 for butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg, Kalundborg#19 - Beslutning om høringssvar til råstofplan 2020#20 - Orientering om CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2019#22 - Beslutning om godkendelse af Kulturaftale 2021-2024, Kulturregion Midt- og Vestsjælland#23 - Proces for kommende Kultur- og Fritidspolitik#24 - Beslutning om samarbejde med taskforcen om et analyse- og udviklingsforløb på børnehandicapområdet#25 - Beslutning om godkendelse af valgfaget "Skak og andre strategispil".#26 - Beslutning - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven#27 - Beslutning om indstilling til fordeling af § 18 midler 2021#28 - Indstilling til fordeling af §18 midler på integrationsområdet 2021#29 - Beslutning om mobilt musikanlæg i Kultur- og Bevægelsespark Høng#30 - Beslutning - Trivselsmidler#31 - Beslutning - Ekstraordinært tilskud til foreninger#32 - Beslutning - Ekstraordinært tilskud til forsamlingshuse#33 - Forslag fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, Demokratisk Fællesliste og SF om diskussion af og eventuel beslutning om landbrugssagen på Havnsøvej 32

Se eller gense Kommunalbestyrelsesmødet d. 16. december 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 169
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.