26-08-20 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Bemærkninger til dagsordenen#2 - Meddelelser#3 - Prøvelse af spørgsmål om lovligt forfald og stillingtagen til stedfortræderindkaldelse#4 - Bemyndigelse til underskrift#6 - Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti - Boligselskabet Alliken, afd. 7015 Esbernhus#7 - Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering#8 - Godkendelse af aftaler om Lejre og Sorø kommuners udtræden af vestsjællands Brandvæsen I/S.#9 - Beslutning om anlægsbudget til ombygning af den tidligere materielgård i Gørlev#10 - Beslutning om anlægsbudget til renovering af amfi-området på Møllebakken#11 - Beslutning om anlægsbudget til genopstribning af Holbækvej - Strækning 1#12 - Beslutning om anlægsbudget til rensning af røggasser fra færger#13 - Beslutning om fremrykning af driftsbudget til modernisering af vejbelysning#14 - Beslutning om fremrykning af anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse i 2021#15 - Beslutning om fremrykning af anlægsbudget til vejvedligeholdelse i 2021#16 - Beslutning om fremrykning af anlægsbudget til trafiksikkerhedsindsatsen i 2021#17 - Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde#18 - Beslutning om et projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få Det Fikset' - puljen#19 - Beslutning om godkendelse af opfølgningsredegørelse vedr. tilskud til nedsættelse af færgetakster 2019#20 - Godkendelse af ny forretningsorden for Integrationsrådet#21 - Integrationsrådets beretning 2019#22 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder byområder i 2018#23 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Brovedligeholdelse i 2018#24 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2019#25 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for renovering og ombygning af Holbækvej#26 - Beslutning om retlig lovliggørelse af byggeriet af 30 almene boliger på Bakkevangen#27 - Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 573 for ny daginstitution i Svebølle#28 - Beslutning af kriterier og prioriteringer for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)#29 - Beslutning om styrelsesvedtægt for dagtilbud med høringssvar#30 - Beslutning om godkendelse af tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 med høringssvar#31 - Beslutning om udmøntning af puljemidler til generelt løft af folkeskolen i 2020#32 - Status på udmøntning af KUI-modellen i Kalundborg Kommune#33 - Orientering om ressourcetildeling til 0. klasse for skoler med under 10 elever i klassen#34 - Orientering om nye skolebestyrelser og fællesbestyrelser 2020#35 - Forslag fra Enhedslisten

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen d. 26. August 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 187
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 5
Den seneste måned: 6
Det seneste år: 187
There is no video in the channel yet. There is no video yet.