19-12-2018 Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Bemærkninger til dagsordenen#2 - Meddelelser#3 - Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019#4 - Beslutning om vedtagelse af Beredskabsplan 2018 - 2021#5 - Beslutning om fordeling af § 18 midler 2019#6 - Indstilling til fordeling af § 18 midler 2019#7 - Ansøgning om godkendelse af skema B - 44 familieboliger med tilskud på Klostergården i Kalundborg#8 - Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde#9 - Beslutning om anlægsregnskab for Ny infrastruktur/serverpark nyt rådhus og Serverudskiftning mv. skoler#10 - Beslutning om anlægsregnskab for Salg af restarealer Asnæsvej 2#11 - Beslutning om anlægsregnskab for Salg af erhvervsarealer Rendsborgparken#12 - Beslutning om anlægsregnskab for Køb af jord, Gl. Vesthavn#13 - Beslutning om anlægsregnskab for salg af Torvet 10#14 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til asfaltvedligeholdelse#15 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2017#16 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til koordinerende arbejder med ledningsejere#17 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til brovedligeholdelse#18 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber for udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme#19 - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af Sejerø Havn#20 - Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2019#21 - Beslutning af Rottehandlingsplan 2019-2021#22 - Beslutning om udvidelse af den nuværende affaldsordning i Kalundborg Kommune#23 - Folkeoplysningspolitikken 2019 - 2021#24 - Orientering om omgørelsesprocenter på det sociale område i 2017#25 - Beslutning om håndtering af klager om mobning#26 - Kvalitetsstandarder 2019 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

Se eller gense Kommunalbestyrelsens møde den 19. December 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 151
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 151
There is no video in the channel yet. There is no video yet.