31-01-2018 Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Bemærkninger til dagsordenen#2 - Meddelelser#3 - Drøftelse af Integrationsudvalgets fremtid#4 - Valg til Integrationsrådet#5 - Følgegruppe vedr. socialøkonomiske virksomheder#6 - Indstillingsudvalg#7 - Valg af 2 medlemmer til Museum Vestsjælland#8 - Valg af 2 medlemmer til Kulturgruppen, Kulturregion Midt- og Vestsjælland#9 - Trafik- og Kørselsudvalg#10 - Valg af medlemmer til Bygningspræmieringsudvalg#11 - Grundvandsråd - Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse#12 - Valg af medlemmer til Landliggerudvalg#13 - Valg til Folkeoplysningsudvalget#14 - Valg til Styregruppen vedr. opførelse af B-hal i Høng#15 - Valg til Styregruppen vedr. Projekt Bynær havnepark i Kalundborg#16 - Valg til Handicaprådet#17 - Havneudvalg for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs havne#18 - Høng Erhvervsskole#19 - Musisk Skole#20 - Voksenspecialskolen/CSU Kalundborg ved Specialcenter Sigrid Undset#21 - Ungdomsskolebestyrelse#22 - Formidlingscenter Fugledegård#23 - Kalundborg Lokalarkiv#24 - Øernes Højskole, Sejerø#25 - Valg af medlem til bestyrelsen for Sejerø Kulturhus og Museum#26 - Valg af formand og medlemmer til Huslejenævn for Kalundborg og Odsherred#27 - Nedsættelse af Uddannelsesråd#28 - Beslutning om vederlag til formand for Børn- og Ungeudvalget#29 - Beslutning om vederlag til formanden for Kalundborg Forsyning#30 - Principiel beslutning om repræsentation/udpegning til almene boligselskabers bestyrelser#31 - Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark 2018#32 - Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af sti langs Reersøvej - strækning Dalbyvej til Brovejen#33 - Beslutning om fremtidig løsning af danskuddannelsesopgaven#34 - Meddelelser lukket møde (Lukket)#35 - Salg af jord (Lukket)#36 - Tilbagekøbsret (Lukket)

Se eller gense Kommunalbestyrelsen den 31. Januar 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 359
De sidste 24 timer: 5
De sidste 7 dage: 13
Den seneste måned: 359
Det seneste år: 359
There is no video in the channel yet. There is no video yet.