28-06-2017 Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Bemærkninger til dagsordenen#2 - Meddelelser#3 - Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Kathøjskolen#4 - Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Kathøjskolen#5 - Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Kirke Helsinge Skole#6 - Beslutning om proces for sammenlægning af huslejenævnene i Odsherred og Kalundborg Kommune#7 - Ansøgning om garanti for endelig lånefinansiering og forhøjelse af garantien - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning#8 - Ansøgning om godkendelse af skema A - opførelse af 17 almene familieboliger på Lundevej i Kalundborg - Boligselskabet Alliken#9 - Ansøgning om kommunegaranti - Høng Varmeværk#10 - Ansøgning om midlertidig likviditet til Løve Møllelaug#11 - Beslutning om frigivelse af midler til oprensning af Houget og lystbådehavnen ved Gisseløre#12 - Beslutning om mulighed for afdragsvis betaling af udgifter til vejvedligeholdelse på private fællesveje#13 - Beslutning om godkendelse af vedtægtsændring om nyt navn til KARA/NOVEREN#14 - Beslutning af principper for placering af ledningsanlæg og visse andre tekniske anlæg på Kalundborg Kommunes ejendomme#15 - Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan nr. 566 for havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn#16 - Beslutning om at godkende Forslag til Kommuneplan 2017-2028#17 - Forslag fra Socialdemokratiet - Drøftelse af vejstrækning#18 - Beslutning om anvendelse og frigivelse af satspuljemidler på Sundheds- og Ældreområdet for 2017 - 2020#19 - Beslutning vedrørende videreførelse af "Sammen kvitter vi tobakken"#20 - Beslutning om godkendelse af etablering af dagtilbuddet Tømmerup Fri Børnehave#21 - Beslutning om godkendelse af udvidelse af Privatinstitutionen Bondegården#22 - Beslutning om prioritering af §18-midler i 2018#23 - Etablering af BMX anlæg ved Tømmeruphallen#24 - Valg af nyt medlem af Handicaprådet#25 - Meddelelser lukket møde (Lukket punkt)#26 - Udbud af ejendom (Lukket punkt)#27 - Udbud Rengøringsydelse (Lukket punkt)#28 - Direktøransættelse (Lukket punkt)

Se eller gense Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 131
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 4
Den seneste måned: 131
Det seneste år: 131
There is no video in the channel yet. There is no video yet.