26-04-2017 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Bemærkninger til dagsordenen#2 - Meddelelser#3 - Rokade i udvalgsposter mellem Svend Erik Autzen og Karl-Åge Hornshøj Poulsen#4 - Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Raklev Skole#5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.#6 - Valg af nyt medlem til Integrationsrådet#7 - Ansøgning om garanti for byggekredit hos Kommune-Kredit - Kalundborg Varmeforsyning#8 - Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2016 for Kalundborg Havn#9 - Beslutning om anlægsbevilling vedrørende brovedligeholdelse i 2017#10 - Beslutning om anlægsbevilling til Naturplan 2017#11 - Vedtagelse af endelige Natura 2000-handleplaner 2016-2021#12 - Status for økonomien på busdrift og Flextur#13 - Trafikbestilling 2018#14 - Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej, Kalundborg#15 - Beslutning om afskaffelse af gadeserveringsgebyret#16 - Beslutning om prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2017#17 - Beslutning om fremrykning af anlægsbevilling til vejstykke Stejlhøj øst til Novo#18 - Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolen 2016 med høringssvar#19 - Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret i Gørlev#20 - Forslag fra Enhedslisten#21 - Forslag fra Enhedslisten#22 - Meddelelser lukket møde#23 - Bemyndigelse af Kalundborg Forsyning A/S' bestyrelse til at indgå aftale med DONG Energy om etablering af ny kraftvarmeblok på Asnæsværket#24 - Salg af ejendom#25 - Erhvervelse af ejendom#26 - Udbud befordring 2017#27 - Direktøransættelse 2017

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 26. April 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 86
De sidste 24 timer: 11
De sidste 7 dage: 86
Den seneste måned: 86
Det seneste år: 86
There is no video in the channel yet. There is no video yet.