30-11-2016 - Møde i Kommunalbestyrelsen
Share Video
Download video
Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Bemærkninger til dagsordenen#2 - Meddelelser#3 - Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Løve-Ørslev Skole#4 - Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Gørlev Skole#5 - Budgetopfølgning pr. 30.09.16, samlet drift, anlæg og finansiering#6 - Ansøgning om kommunegaranti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab#7 - Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti - Lejerbo Kalundborg, afd. 178-0#8 - Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende renovering - Boligselskabet for Høng og Omegn, afd. 11#9 - Vedståelse af garanti ved låneomlægning - A/B Kastanjelunden#10 - Ansøgning om godkendelse af skema A - Opførelse af 6 almene ældreboliger i Præstehaven - Boligselskabet Alliken#11 - Oprettelse af central pulje til etablering af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser#12 - Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2017#13 - Forslag til ny Handicappolitik gældende fra 1. januar 2017#14 - Sikrings- og Forsikringspolitik#15 - Indtægt for salg af køretøjer og materiel ved etablering af Vestsjællands Brandvæsen I/S#16 - Udbetaling af Feriepengeforpligtigelse i forbindelse med etablering af Vestsjællands Brandvæsen I/S#17 - Høng Rådhus - Driftsudgifter og anvendelse#18 - Godkendelse af vedtægter for Knowledge Hub Zealand#19 - Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 564 - Biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket, Asnæsvej 16#20 - Beslutning om godkendelse af Forslag til Lokalplan nr. 565 for boliger på Lundevej#21 - Frigivelse af klimamidler til realisering af indsatser på klimaområdet#22 - Beslutning om Ungeråd og ungeinddragelse#23 - Orientering om indsatsen på Klosterparkvej#24 - Meddelelser lukket møde (Lukket punkt)#25 - Forsikringer - Udbud 2017 (Lukket punkt)#26 - Arealoptimering - fase 1 - arealer over 5 HA (Lukket punkt)

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 30. november 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 117
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 117
Den seneste måned: 117
Det seneste år: 117
There is no video in the channel yet. There is no video yet.