29-06-2016 - Møde i Kommunalbestyrelsen
1.#1 - Bemærkninger til dagsordenen2.#2 - Meddelelser3.#3 - Valg af stedfortræder til Handicaprådet4.#4 - Valg af nyt medlem af Integrationsrådet5.#5 - Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Buerup Skole6.#6 - Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Gørlev Skole7.#7 - Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Kirke Helsinge Skole8.#8 - Orientering om resultat af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob til borgere med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne9.#9 - Ansøgning om kommunegaranti - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning10.#10 - Ansøgning om tillægsbevilling til etablering af vuggestuepladser ved Børnehaven Vesterbjerggård11.#11 - Beslutning om risikobaseret dimensionering af Vestsjællands Brandvæsen12.#12 - Forslag til hvidbog vedrørende Udviklingsstrategi13.#13 - Living Lab, Smart Village Svebølle14.#14 - Beslutning om anlægsbevilling til planlægning af ny station i Kalundborg Øst15.#15 - Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havne i 201616.#16 - Frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af eksisterende toiletbygning på Reersø Havn17.#17 - Beslutning vedrørende rådighedsbeløb fra tidligere år18.#18 - Beslutning om forslag til lokalplan nr. 564 inkl. miljørapport - biomassefyret kedel til Asnæsværket19.#19 - Beslutning vedrørende endelig opgørelse af mindreudgiften i 2016 på vej- og parkområdet og kultur- og fritidsområdet20.#20 - Beslutning vedrørende det videre forløb i forbindelse med PCB-forurening på Årby Skole21.#21 - Beslutning om dispensation fra lokalplan, Havnevej 1, Havnsø22.#22 - Status på projekt Kultur- og Bevægelsespark Høng23.#23 - Beslutning af kriterier for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)24.#24 - Beslutning om prioritering af § 18 midler 2017 (frivilligt socialt arbejde)25.#25 - Forslag til værdighedspolitik26.#26 - Meddelelser lukket møde (Lukket punkt)27.#27 - Beslutning om konkurrenceudsættelse af gadebelysningen (Lukket punkt)28.#28 - Erhvervelse af jord (Lukket punkt)29.#29 - Salg af jord (Lukket punkt)

Se eller gense Kommunalbestyrelsen 29. juni 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 84
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 5
Det seneste år: 84
There is no video in the channel yet. There is no video yet.